Výnimočné výtvarné diela

Galéria Ardan - výnimočné výtvarné diela / 
     Albín BRUNOVSKÝ (1935 - 1997)
Významný slovenský maliar, grafik, ilustrátor, autor výtvarných návrhov na bankovky a poštové známky, predstaviteľ imaginatívneho realizmu. Pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
     Tamara KLIMOVÁ (1922 - 2004)
Tamara Klimová v rokoch 1940 – 1944 študovala na škole umeleckých remesiel v Brne, po maturite pokračovala na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. Od roku 1967 bola členkou Klubu konkretistov. Spolu s manželom (Alojz Klima) boli súčasťou slovenskej výtvarnej scény konca päťdesiatych rokov. Tamara Klimová od obrazových kompozícií, v ktorých hľadala riešenie priestorových vzťahov, prešla k dynamickým a opticko-svetelným objektom.
     Karol ONDREIČKA (1944 - 2003)
Karol Ondreička bol akademický maliar, grafik, ilustrátor, pedagóg. V rokoch 1962 - 1966 študoval pedagogiku v Nitre a v období 1968 - 1974 na VŠVU v Bratislave, patril k prvým a najvýznamnejším žiakom Albína Brunovského. Ilustroval takmer 200 knižných publikácií- Venoval za aj známkovej tvorbe. Jeho dielo charakterizuje imaginatívne vnímanie človeka a sveta, zdôrazňovanie emotívnosti, lyrizmu a fantázie. Získal mnoho ocenení a zaznamenal úspech aj v zahraničí.
     Vincent HLOŽNÍK (1919 - 1997)
Vincent Hložník sa narodil 22. 10. 1919 vo Svederníku pri Žiline. V rokoch 1937 - 1942 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe (prof. Kysela, Novák). V roku 1943 sa usadil v Žiline, 1944 v rodnom Svederníku pri Žiline. V rokoch 1945 - 1949 bol členom pražského spolku Mánes, v roku 1945 zakladajúcim členom Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta. V roku 1948 uskutočnil študijnú cestu do Talianska, získal cenu a čestné uznanie na medzinárodnej výstave vo Forte dei Armi. Od 1946 sa začal rovnocenne s maľbou venovať aj grafike. V rokoch 1952 - 1972 pedagogicky pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, 1958 profesor, 1960 - 1964 rektor, zároveň vedúci oddelenia voľnej grafiky a ilustrácie. Najdôležitejšie výstavy súborného diela mal v Bratislave (1975, 1983, 1984, Slovenská národná galéria). 1958 sa zúčastnil na benátskom Bienále, kde dostal cenu Brightovej nadácie. Zomrel 10. decembra 1997 v Bratislave. U Hložníka je typické vzájomné ovplyvňovanie maľby a grafiky. Grafika je ale viac dynamická a má väčšiu otvorenosť, miestami je až dokumentom aktuálnej situácie.
Design by PK Design - tvorba web stránok - optimalizácia pre vyhľadávače