Diela

Galéria Ardan - diela / 
     BRESTENSKÁ Elena (1948 - 1994)
Elena Brestenská sa narodila v Bratislave v roku 1948, kde v rokoch 1964 - 1968 študovala u R. Filu aranžérsko-výstavný odbor na Strednej škole umeleckého priemyslu. Po maturite absolvovala Vysokú školu výtvarných umení, študovala na oddelení monumentálnej maľby u F. Gajdoša a na oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u O. Dubaya. Je vnučkou významného amerického Slováka, signatára Pittsburghskej dohody a zakladateľa Slovenskej ligy na Slovensku Ignáca Gessaya. Od roku 1968 bola Elena Brestenská výtvarníčkou v divadelných dielňach, v roku 1975 pôsobila v Bratislave ako maliarka v slobodnom povolaní. Maľovaniu sa bratislavská rodáčka venovala od detstva, k tvorbe ju podnietili rodinné tradície a kontakty s umeleckými kruhmi, jej strýko Vladimír Gessay (1904 - ?) bol maliar, vyštudoval Akadémiu výtvarných umení v Prahe. Jej vývinovú dráhu usmernili D. Milly, P. Matejka a F. Gajdoš. Čerpala z tvorby Ľ. Fullu a A. Brunovského, neskôr však jednotlivé podnety pretavila do svojského výtvarného prejavu. Podstatným zdrojom jej inšpirácie bola príroda, ľudia a zvieratá. Po absolvovaní vysokej školy rozvíjala prírodné motívy v komorných obrazoch maľovaných na skle, v ktorých netradičným spôsobom využívala zlaté fólie, sadru a zrkadlá (Hračky, Insektum, Hruška, cyklus Variácie na prírodné motívy). Motívy zvierat i rastlín štylizovala do výtvarnej skratky s uplatnením geometrických prvkov, sýtej farebnosti a výraznej kresbovej kontúry (Húsenica, Morský živočích, Chrobák). V 70. a 80. rokoch spájala sklomaľbu s architektúrou, tvorila monumentálne realizácie (reliéfna krájaná keramika pre vstupný vestibul základnej školy v Cerove, 1975; reliéfna keramická kompozícia s motívom ženy vo vestibule infekčného pavilónu Dérerovej nemocnice v Bratislave, 1977; keramický motív Sily prírody v jedálni nemocnice vo Vranove nad Topľou, 1982; motív matky a prírody maľované na dreve a keramika v Slovakofarme v Hlohovci, 1985 - 1986; koncom 80. rokov vitráže vo vestibule Ministerstva zdravotníctva SR na bratislavských Kramároch). V jej tvorbe mala výrazné miesto i kresba a ilustrácie. Ilustrovala v rôznych novinách a časopisoch (Slovenka, Ohník, Zornička), vytvorila sériu ilustrácií pre Domovú pokladnicu (1979), pre Hardelovu knihu Jenny (1978) a Vyhlídalovu Ako si oškŕknuť krídla (1990). K jej najvydarenejším prácam patria ilustrácie Andersenovej rozprávky Snehová kráľovná (1985 - 1986), ktoré neboli reprodukované, ilustrovala maorijské, irokézske a ukrajinské rozprávky. V októbri 1991 založila Elena Brestenská s Evou Kelemenovou súkromnú galériu Ardan v Bratislave. Otvorili ju slávnostnou vernisážou diel Eleny Brestenskej. Akademická maliarka sa pravidelne zúčastňovala na výstavách organizovaných Zväzom slovenských výtvarných umelcov, individuálne vystavovala viackrát v Bratislave, v roku 1989 aj v Havlíčkovom Brode. Elena Bresenská bola vnučkou Eleny Brestenskej-Gessayovej, slovenskej prekladateľky a osvetovej pracovníčke. Zomrela predčasne v roku 1994 vo veku 46 rokov.
     GESSAY VLADIMÍR (1904 - ?)
syn významného amerického slováka Ignáca Gessaya, signatára Pittsburskej dohody, pre aktivity otca v Slovenskej lige bol bývalým režimom vymazaný z dejín slovenského výtvarného umenia;
Vyštudoval:
• súkromnú maliarsku školu Gustáva Mallého v Bratislave,
• Akadémiu výtvarných umení v Prahe, 1922 - 1924 u Jakuba Obrovského,1925 - 1930 u Maxa Švabinského;
• Académie Julien v Paríži (1930 -1931) u J. - P. Laurensa;
Účasť na výstavách:
• Praha 1931 (Výstava Slovenska),
• Bratislava 1936 (Krajinská výstava)
• New York 1938 (Slovenské umenie),
• Vystavoval spoločne na výstavách Umeleckej besedy slovenskej a Spolku slovenských umelcov;
     GANDLOVÁ Kveta (1926 – 2004)
• vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave u Ľudovíta Fullu a Jána Želibského (absolvovala v roku 1955);
• medzi jej najvýznamnejšie diela patrí vitráž v kaplnke sv. Václava na Pražskom hrade a mnoho ďalších diel realizovaných do architektúry;
• pravidelne predstavovala svoje diela na autorských a kolektívnych výstavách doma aj v zahraničí (dvakrát v Galérii ARDAN v rokoch 1992 a 1996);
     Eva B. LINHARTOVÁ
Eva B. LinhartováNarodila sa 26. decembra 1943 v Prahe – Žižkove. V rokoch 1958 – 62 študovala na škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor keramika, prof. Theodor Lugs. Po absolvovaní školy pracovala ako aranžérka a návrhárka. Od roku 1979 je výtvarníčkou v slobodnom povolaní, členkou Zväzu slovenských výtvarných umelcov, od roku 1990 Slovenskej výtvarnej únie, Spoločnosť voľných výtvarných umelcov a Art-Club 60 + 8. Tvorba: maľba a kresba, pastel, akvarel, asambláže, ilustrácia a grafika.
Inšpirácia: krajina a metamorfózy prírody, poézia a hudba, duchovný svet a život človeka, spomienky, túžby a fantazijné predstavy. Od roku 1978 účasť na kolektívnych výstavách doma a v zahraničí – Janov, Ósaka, Pont-a-Mouson, Viedeň Sapporo, Sao Paolo, Djakarta, Uppsala, Ostrow Wielkopolski, Naarn, Linz a iné.
Od roku 1979 mnohé individuálne výstavy.
Umelecké sympózia: Banská Štiavnica, Medzinárodné sochárske sympózium v dreve a Medzinárodný maliarsky plenér 1994, 95, 97, 98, 2004. Lenora 1996. Sympózia Českého spolku na Slovensku Podzim/Jeseň, Banská Štiavnica 1999, 2001, Spišská Kapitula 2004. V septembri a októbri 2012 absolvovala študijný tvorivý pobyt v Cité Internationale des Arts v Paríži.
Jej diela sú v majetku galérií a v súkromných zbierkach doma i v zahraničí (Francúzsko, Rakúsko, Nemecko Anglicko, Japonsko, USA atď.).
     KAROL PRUDIL
• vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (1960 – 1967), ateliér prof. Jána Mudrocha, figurálno – kompozičnú a portrétnu maľbu;
• svoje diela predstavil na autorských výstavách na Slovensku, v Čechách a v Rakúsku, v roku 2002 mal autorskú výstavu v Galérii Ardan;
• pravidelne sa so svojimi dielami zúčastňuje kolektívnych výstav;
• významné diela a realizácie: 2 štukolustrá, triptychy – Gumon Bratislava; kovová plastika, Vysoká pri Morave; kamenné mozaiky, Jakubov a Suchohrad; sklenená mozaika, Jabloňové, diptych, olej, firma Würth;
     Peter Kľúčik
Akad. maliar Peter KĽÚČIK sa narodil 16. 3. 1953 v Bratislave. V rokoch 1973 - 1980 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení knižnej tvorby (prof. Albín Brunovský). Venuje sa maľbe, grafike a knižnej ilustrácii. Svoju jedinečnú tvorbu predstavil na individuálnych a kolektívnych výstavách doma i v zahraničí, za ilustračnú tvorbu získal niekoľko prestížnych ocenení.
     Miloš Vanko
Miloš Vanko LogoMiloš Vanko (1956) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1977 - 1983, odd. monumentálneho maliarstva - doc. I. Vychlopen, E. Lehotská). Od roku 1983 žije a tvorí v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa venuje komornej a monumentálnej maľbe a realizáciám v architektúre. Z tematických okruhov je to portrét, figurálna kompozícia, ženské akty a erotick motívy, krajina, konkrétne i abstraktné krajinárske vízie. Inšpiruje sa človekom, jeho podobami a osudmi, stavmi a situáciami, celistvosťou i fragmentmi ľudského tela. Jeho expresívna maliarska reč, rozvíjajúca sa v abstraktných kompozíciách nachádza inšpirácie tiež v hudobných motívoch, v sile, v energii a v plynutí času ako nikdy nekončiaceho sa procesu. Kontrastná, sýta a dynamická farebná paleta podčiarkuje umelecké stvárnenie námetu do konkrétneho diela.
     Ivan Kováčik
Ivan Kováčik sa narodil 14. augusta 1959 v Topoľčanoch. Už počas štúdií na Strednej priemyselnej škole strojníckej (1974 – 1978) na Myjave sa aktívne venoval výtvarnej tvorbe. Prvýkrát predstavil svoju tvorbu v Malej galérii Slovnaft, kde vystavoval svoje diela z oblasti propagačnej grafiky (plagáty, príležitostné tlače). Zlomom v jeho živote a umeleckom raste bolo stretnutie a spolupráca s výtvarníkom Dušanom Polakovičom, pod ktorého vedením sa začal venovať litografii a medirytine. Od roku 1993 sa systematicky venuje najmä grafike, ilustrácii a karikatúre. Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných výtvarných súťaží a svojimi kresbami prispieva do slovenských a českých periodík. Venuje sa tiež ex librisu a príležitostnej grafike. Žije a tvorí v Bratislave.
     PRUDILOVÁ – DOHNÁNYOVÁ Ľubica (1944)
• po skončení bratislavskej Strednej školy umelecko – priemyselnej (1958 – 1962) vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (1963 – 1969), oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie, prof. Dezider Milly a Vincent Hložník;
• svoje diela predstavila na autorských výstavách na Slovensku a v Čechách, v roku 2002 mal autorskú výstavu v Galérii Ardan;
• pravidelne sa so svojimi dielami zúčastňuje kolektívnych výstav;
• významné diela a realizácie: cena VŠVU za grafiku, 1968; ilustrácie k darčekovým vydaniam niekoľkých básnických zbierok vo vydavateľstve TATRAN, Bratislava; ilustrácia zbierky Viliama Turčányho: OLIVA, ocenená v súťaži Najkrajšia kniha roka, Praha;
     Radek Bachratý
Radek Bachratý študoval SUPŠ v Bratislave, odbor úžitková fotografia a bábkovú réžiu a dramaturgiu na DAMU v Prahe. Režíroval v bábkových divadlách v Čechách, na Slovensku a na Novom Zélande. Je utorom bábkových a rozhlasových hier pre deti a mládež a knihy pre deti. Viac ako desať rokov pracoval v marketingu a reklame, aktuálne sa pomaly, ale isto vracia k literárnej tvorbe a fotografii. V septembri a októbri 2012 absolvoval študijný tvorivý pobyt v Cité Internationale des Arts v Paríži.
     VEĽKÁ Jarmila (1953)
• v rokoch 1971 – 1976 študovala na Akademii sztuk pieknych, Krakov, Poľsko, monumentálna maľba, prof. Buczko;
• svoje diela pravidelne vystavuje na autorských aj kolektívnych výstavách doma a v zahraničí ( v Galérii ARDAN mala autorské výstavy v rokoch 1995 a 1997)
     RUSKOVÁ ZUZKA (1932 - 2012)
Vyštudovala Vysokú školu pedagogickú (1951 – 1954), katedru výtvarnej výchovy, prof. E. Lehotský a E. Nevan;
Jej obrazy sú v majetku galérií v Bratislave, Liptovskom Mikuláši, Martine, Trenčíne a v Nitre.
Svoje diela predstavila na bezmála 20 samostatných výstavách (v Galérii ARDAN v roku 2003).
     Orest Dubay ml. (1954)
• akademický maliar Orest Dubay ml. sa narodil 13. apríla 1954;
• v rokoch 1972 - 78 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odd. reštaurovania, prof. K. Veselý;
• po ukončení štúdií sa venoval voľnej grafickej tvorbe;
• od polovice 80-tych rokov sa venuje tiež počítačovej grafike;
• koncom 80-tych rokov sa začína systematicky venovať olejomaľbe na plátne;
• od roku 1984 autorské výstavy na Slovensku (1984, 1993 Bratislava, 1987 Dunajská Streda, Levoča, Nitra, 1989 Boskovice, 1996 Humenné) a v zahraničí (2000 St. Legiér, Švajčiarsko, 2003 Moskva), v Galérii Ardan autorská výstava v roku 2007;
• jeho umeleckú dráhu charakterizuje grafická tvorba (serigrafia), maľba a počítačová grafika;
• autor nehľadá zložité filozofické vysvetlenia svojej tvorby, vychádza zo svojich intuitívnych predstáv a chápania krásy v jednoduchosti a čistote.
     Eugénia Lehotská (1943)
• akademická maliarka, profesorka Eugénia LEHOTSKÁ sa narodila 27. 9. 1943 v Bratislave.
• v rokoch 1957 – 1961 študovala na Strednej výtvarnej škole v Bratislave. V rokoch 1961 – 1967 študovala na oddelení monumentálnej maľby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, z toho v rokoch 1966 – 1967 na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Od roku 1967 do roku 1990 pedagogicky pôsobila na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, od roku 1980 ako docentka a od roku 1986 ako profesorka. V roku 1976 založila na vysokej škole oddelenie textilu, kde pôsobila ako jeho vedúca.
• v rokoch 1997 – 2001 pedagogicky pôsobila ako profesorka na Akadémii umení v Banskej Bystrici.
• vo svojej tvorbe sa venuje maľbe, tkanej tapisérii, grafike a ilustrácii. Svoje diela prezentovala na 32 autorských výstavách doma a v zahraničí. Za ilustrácie detských kníh získala viaceré ocenenia v súťažiach Najkrajšia kniha roka. Ocenenia v rôznych súťažiach získala tiež za maľbu, tapisériu a grafiku.
• v súčasnosti je členkou Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska. Žije a tvorí v Bratislave.
     Ruth Dubayová (1954)
Ruth Dubajová foto maliarkaAkademická maliarka Ruth Dubayová (1954) študovala na oddelení figurálnej maľby a krajinárskej kompozície na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Patrí medzi posledných absolventov prof. Jána Želibského. Vo svojej tvorbe sa venuje najmä téme detí a rodiny, neskôr zátišiam. Od polovice 80-tych rokov tvorí každý rok sériu pastelov krajín. Spočiatku verne zobrazuje krajinu a náladu v nej, neskôr sa krajina stáva len podnetom k vlastnému expresívnemu vyjadreniu. Mala viac ako dvadsať samostatných výstav doma a v zahraničí. Každoročne sa účastní skupinových výstav organizovaných združeniami Klub výtvarných umelcov a teoretikov a Spoločnosť voľných výtvarných umelcov, ktorých je členkou.

Venuje sa technikám: olejomaľba, pastel a kombinovaným technikám.
Design by PK Design