Galéria Ardan, Bratislava Galéria Ardan, galéria výstav

Výstavy v Galérii Ardan

Galéria Ardan - výstavy / 

     Z ATELIÉROV II., 4. apríl 2008
Výber z diel profesionálnych výtvarných umelcov.
     Z ATELIÉROV I., 5. február 2008
Prehliadka diel profesionálnych výtvarných umelcov.
     9. ZIMNÝ SALÓN GALÉRIE ARDAN, 8. december 2007
Na salóne sa prezentovali diela: Eleny Brestenskej, Petra Rollera, Radostiny Doganovej, Igora Cvacha, Ivici Krošlákovej, Zuzky Ruskovej, Miloša Vanka, Beaty Nágelovej, Eugénie Lehotskej, Kvety Fulierovej, Ľubice Prudilovej, Tomáša Rollera Evy B. Linhartovej, Blanky Votavovej, Ivana Popoviča, Veroniky Rónaiovej, Andreja Augustína, Evy Kyselicovej, Jarmily Veľkej, Soni Herényiovej, Karola Prudila, Vladimíra a Evy Fišerovcov a Eugena Lehotského
     Eva B. LINHARTOVÁ: FARBY A ČAS, 19. október 2007
Maľby z obdobia rokov 1992 – 2007Kurátor výstavy: PhDr. Bohumír Bachratý
     Orest DUBAY ml.: OLEJOMAĽBY, 8. september 2007
Výber z posledného obdobia tvorby .
     8. LETNÝ SALÓN GALÉRIE ARDAN: OBRAZ A SLOVO, 23. jún 2007
Rôzne podoby literárnych inšpirácií, väzieb a kontextov v dielach členov Spoločnosti voľných výtvarných umelcov: L. Berger, P. Kráľ, J. Mužila, K. Fulierová, M. Šimurda, V. Kudlík, E. B. Linhartová a ďalší a z pozvaných hostí bratislavskí umelci: R. Fila, B. Kolčáková, D. Popovič, M Kellenberger, E. Lehotská, D. Polakovič, V. Melčáková – Juneková, D. Junek, J. Mezřický. Z Čiech vystavovali umelci: V. Fiala, B. Jirkù, M. Prokúpková a Z. Macku.Kurátor výstavy: PhDr. Bohumír Bachratý
     Igor PIAČKA: BOJE A OBJATIA, maľby a grafiky, 12. máj 2007
Výber z maliarskej a grafickej tvorby
     Jozef TREPÁČ: VÝBER Z TVORBY, 17. február 2007
Maľby na tému ženy - kvety - zátišia.
     8. ZIMNÝ SALÓN GALÉRIE ARDAN VENOVANÝ 15. VÝROČIU OTVORENIA GALÉRIE, 28. november 2006
Rôzne podoby literárnych inšpirácií, väzieb a kontextov v dielach členov Spoločnosti voľných výtvarných umelcov: L. Berger, P. Kráľ, J. Mužila, K. Fulierová, M. Šimurda, V. Kudlík, E. B. Linhartová a ďalší a z pozvaných hostí bratislavskí umelci: R. Fila, B. Kolčáková, D. Popovič, M Kellenberger, E. Lehotská, D. Polakovič, V. Melčáková – Juneková, D. Junek, J. Mezřický. Z Čiech vystavovali umelci: V. Fiala, B. Jirkù, M. Prokúpková a Z. Macku.Kurátor výstavy: PhDr. Bohumír Bachratý
     Slávka BREZINOVÁ maľba, grafika Andrej ČERTEZNI socha, 29. september 2006
     Výstava diel českých výtvarníkov žijúcich na Slovensku, 12. september 2006
Bezúrová Jitka, Buřil Dušan, Dobeš Milan, Fila Rudolf, Fulierová Kvetoslava, Chrástek František, Kudlík Vladimír, Linhartová B. Eva, Šimurda Milošm, Vojtášek Alex, Hovorka Juraj, Rajchl Jaroslav, Klímová Tamara, Lugs Theodor, Augustínová BoženaKurátor výstavy: PhDr. Bohumír Bachratý
     7. LETNÝ SALÓN GALÉRIE ARDAN, 10. jún 2006
Vystavujúci súčastní umelci: Kellenberger Martin, Rusková Zuzka, Linhartová B. Eva, Rónaiová Veronika, Vanko Miloš, Dubay Orest ml., Kuľhavý Záboj Bohuslav, Kubík štefan, Igor Piačka, Vlado Petrík, Brezina Slavomír a ďalši. Vystavené boli diela už nežijúcich umelcov: Ľudovíta Fullu, Imricha Weinera - Kráľa, Ľudovíta Križana, Eugena Nevana, Kvety Gandlovej, Dezidera Castiglioneho a ďalších.
     Gerhard BUZEK: KRAFT WERK výstava malieb rakúskeho výtvarníka, 29. apríl 2006
Gerhard BUZEK: KRAFT WERK výstava malieb rakúskeho výtvarníka.
     Záboj Bohuslav KUĽHAVÝ: ČO JE POSTMODERNÝ SVET III., 11. február 2006
     7. ZIMNÝ SALÓN GALÉRIE ARDAN, 10. december 2005
40 umelcov (maliari, sochári, grafici, sklári...) predstavili svoje výtvarné diela
     Blažej MIKUS: Výber z maliarskej tvorby, 29. október 2005
     Emil SEDLÁK: ZVERINEC, 9. september 2005
     6. letný salón galérie ARDAN, 25. jún 2005
Svoje diela z oblasti maľby, kresby, grafiky, plastiky, skla a šperku predstavili profesionálni výtvarní umelci:ANTALOVÁ Elvíra, BARTOŠÍKOVÁ Oľga, BREZINA Slávo, BUBÁN Stanislav, ČERTEZNI Andrej, DRAHOŠ Alojz, DULANSKÝ Ivan, FILOVÁ Marta, FULIEROVÁ Kveta, GALVÁNEK Peter, GÁLYOVÁ Katarína, HARANGOZÓ Stanislav, HERÉNYIOVÁ Soňa, KUZMOVÁ Katarína, LEHOTSKÁ Eugénia, LINHARTOVÁ Eva, MITROVÁ Nora, MONCOĽOVÁ Jana, NÁGELOVÁ Beáta, PETRÁŠ Pavol, PIAČKA Igor, PIAČKOVÁ Júlia, POLÁK Štefan, PRIHEL Drahomír, PRUDIL Karol, PRUDILOVÁ Ľubica, PRUŠKOVÁ Jana, RUSKOVÁ Zuzka, SEDLÁK Emil,SEKELA Dušan, SEKELOVÁ Sylvia, STUDENÝ Michal, TREPÁČ Jozef, TURUK Gordana, VANKO Miloš
     Irjo MALOVANÝ: Z ROZOSTRETÉHO TIEŇA, 15. apríl 2005
Výber z maliarskeho diela
     Daniel BRUNOVSKÝ st.: G R A F I K A 1996 – 2005, 25. február 2005
     6. ZIMNÝ SALÓN GALÉRIE ARDAN, 3. december 2004
Predstavil diela profesionálnych výtvarných umelcov (maľba, kresba, grafika, plastika, sklo)
     Marianna ARVAY-ČUNDERLÍKOVÁ: Farebné dotyky, 1. október 2004
     Eugen LEHOTSKÝ (1909 - 1970), 18. september 2004
Výber z diela, výstava k 95. výročiu narodenia
     5. LETNÝ SALÓN GALÉRIE ARDAN, 22. jún 2004
MINULÉ A DNEŠNÉ - výber z diel slovenských výtvarných umelcov (maľba, kresba, grafika, plastika, úžitkové umenie)
     Elena Brestenská, Vladimír Gessay, 20. máj 2004
Výber z tvorby
     Vladimír GESSAY (1904 - ?) a Elena BRESTENSKÁ (1948 - 1994), 19. marec 2004
Otvorenie nových priestorov Galérie ARDAN
     Anastázia MIERTUŠOVÁ, 20. jún 2003
Výber z tvorby
     Zuzka RUSKOVÁ , 25. apríl 2003
Výber z maliarskej tvorby
     František POHORELEC: IMPRESIE, 5. februára 2003
Výber z maliarskeho diela
     5. ZIMNÝ SALÓN GALÉRIE ARDAN, 29.november 2002
Vystavené umelecké diela od: Vladimír Vestenický, Gustáv Mallý, Martin Benka, Ľudovít Fulla, Vladimír Gessay, Ľudovít Križan, Dezider Milly, Eugen Lehotský, Fraňo Gibala, Martin Tvrdoň, Alexander Szabó, Kveta Gandlová, Eugénia Lehotská
     Ľuba PRUDILOVÁ –DOHNÁNYOVÁ/Karol PRUDIL, 26.september 2002
Výber z grafickej tvorby/maliarske úvahy
     4. LETNÝ SALÓN GALÉRIE ARDAN na tému ANIMALS, 28. jún 2002
vystavovali: Elena Brestenská, Peter Galvánek, Eugénia Lehotská, Magdaléna Lehotská, Tomáš Krčméry, Soňa Herényiová, Jarmila Veľká, Ľudmila Chrenková, Naďa Rappensbergerová a ďalší
     Soňa HERÉNYIOVÁ: Farby ticha, 26. apríl 2002
maľby
     Vladimír KOVÁČ, 22. február 2002
Výber z maliarskej tvorby
     Alexander SZABÓ výber z maliarskej tvorby k nedožitým 80. narodeninám, 8. december 2001
Kurátor výstavy: PhDr. Bohumír Bachratý
     4. ZIMNÝ SALÓN GALÉRIE ARDAN VENOVANÝ 10. VÝROČIU OTVORENIA GALÉRIE, 3., 4. a 5. október 2002
Salónu sa so svojimi dielami zúčastnili umelci, ktorí pravidelne s galériou za uplynulé obdobie spolupracovali, vystavovalo viac ako 20 výtvarníkov
     3. LETNÝ SALÓN GALÉRIE ARDAN, 15. jún 2001
ČAS – tematická výstava malieb, grafiky, plastiky, keramiky a fotografie združenia výtvarníkov ART CLUB 60 + 8Vystavovali: Hološka Ľudovít, Lehotská Magda, Ilavský Jozef, Melkovičová Eva, Chovancová – Ondreičková Anna, Prudil Karol, Linhartová B. Eva, Prudilová – Dohnányová Ľubica, Strassner Peter, Barinka Jozef, Podhradská – Miková Mária, Štolcová Lýdia, Hanáková Yvonna, Schredlová Daniela, Matejka Ivan
     Andrej ČERTEZNI: MONA MOON, 27. apríl 2001
Výber zo sochárskej a maliarskej tvorby
     Emília ČISÁRIKOVÁ: PREMENY KRAJINY, 23. február 2001
Výber z maliarskej tvorby
     3. ZIMNÝ SALÓN GALÉRIE ARDAN, 24. november 2000
Vystavené boli diela umelcov: Bartošíková Oľga, Droppa Vladimír, Fulierová Kveta, Gandlová Kveta, Hanáková Yvonna, Harangozó Stanislav, Herényiová Soňa, Kľučik Peter, Koller Július, Kyselicová Eva, Lehotská Eugénia, Mrázová Lea, Palugyay Zolo, Tóth Pavol, Veľká Jarmila a ďalších
     Róbert ŽILÍK, Edita ŽILÍKOVÁ: LETOKRUHY NÁVRATOV, 29. september 2000
Komorná drevená plastika
     3. LETNÝ SALÓN GALÉRIE ARDAN, 23. jún 2000
KVETINOVÉ ZÁTIŠIA A STRIEBORNÝ ŠPERKVystavovali: Silvia Fridrichová, Kveta Gandlová, Soňa Herényiová, Magda Lehotská, Renáta Vlachová a stieborné šperky Marta Filová
     Eva KYSELICOVÁ: OBRAZY, 28. apríl 2000
Výber z maliarskej tvorby
     Eduard KALICKÝ: DUCHOVNÉ METAMORFÓZY, 18. február 2000
Výber z maliarskej tvorby
     2. ZIMNÝ SALÓN GALÉRIE ARDAN, 26. november 1999
S mottom Zbohom 20. a vitaj 21. storočiegaléria predstavila diela profesionálnych výtvarných umelcov
     Eugen LEHOTSKÝ (1909 – 1970), 10. september 1999
Výber z diela k nedožitým 90. narodeninám
     KRÁSA ŽENSKÉHO TELA, 25. jún 1999
Ženský akt a jeho umelecké stvárnenie v dielach: Gandlovej Kvety, Bidelnicu Daniela, Gessaya Vladimíra, Harangozóa Stanislava, Herényiovej Soni, Kelemena Jána, Lehotskej Eugénie, Rajchla Jaroslava, Lehotského Eugena, Nevana Eugena, Vanka Miloša, Veľkej Jarmily
     KRAJINOMAĽBA, 23. apríla 1999
Svoje krajinárske diela predstavili: Dulanský Ivan, Tvrdoň Martin, Hanáková Yvonna, Prukner Štefan, Schredlová Daniela, Herényiová Soňa, Lehotská Magdaléna, Harangozó Stanislav, Kráľ Pavol, Kuchta Ján, Jaňák Jozef, Čiísáriková Emília, Lehotská Eugénia, Smažil Antonín, Uhel Jaroslav, Horecký Zdeno, Dubayová Ruth, Linhartová B. Eva, Kyselicová Eva, Rajchl Jaroslav, Petráš Pavol ml., Szabó Alexander, Šándorová Erika, Kalman Peter, Dubay Orest ml., Lehotský Eugen, Gessay Vladimír
     Blažej MIKUS: PRIESTOR A SAMOTA, 19. február 1999
Výber z maliarskej tvorby
     KOLEGOVIA Z VŠVU, 27. november 1998
Výstava venovaná 50. nedožitým narodeninám maliarky Eleny BrestenskejVystavovali: Elena Brestenská, Vladimír Kováč, František Pohorelec, Zuzana Eliášová – Studená
     VŠETCI DOBRÍ DUCHOVIA, 16. november 1998
Drevené masky, plastiky a ďalšie predmety z Nepálu a Indie
     Eugénia LEHOTSKÁ, 18. september 1998
Výber z portrétnej tvorby maliarky k jej životnému jubileu
     Daniela SCHREDLOVÁ, 9. júl 1998
Dobrý de pan Gauguin. Výstava malieb inšpirovaných dielom umelca k jeho 150. výročiu narodenia
     Naďa RAPPENSBERGEROVÁ, 15. máj 1998
Z VOĽNEJ GRAFICKEJ TVORBY
     1. LETNÝ SALÓN GALÉRIE ARDAN, 10. apríl 1998
Vystavujúci umelci: Eva B. Linhartová, Anastázia Bendželová, Kveta Fulierová, Kveta Gandlová, Stanislav Harangozó, Soňa Herényiová, Ján Kelemen, Július Koller, Tomáš Krčméry, Ján Kuchta, Eugénia Lehotská, Magdaléna Lehotská, Antonín Smažil, Jaroslav Uhel, Jarmila Veľká, Renáta Vlachová a ďalší
     ABSTRAKTNÁ MAĽBA, 20. február 1998
Vystavujúci umelci: Eduard Antal, Elvíra Antalová, Ondrej Bartko, Daniel Bidelnica, Alena Dzianová, Kveta Fulirová, Ján Hlavatý, Eduard Kalický, Peter Kalman, Július Koller, Eugénia Lehotská, Eva B. Linhartová, Blažej Mikus, Vladimír Petrík, Dušan Sekela, Alexander Švarc, Jaroslav Uhel, Miloš Vanko, Jarmila Veľká, Alexej Vojtášek, Renáta Vlachová
     STRETNUTIE S DIELAMI..., 14. november 1997
Galéria ARDAN predstavila diela Vladimíra Gessaya a prezentovala diela Jána Mudrocha, Jozefa Kostku, Martina Tvrdoňa, Eugena Nevana, Eugena Lehotského, Jozefa Pospíšila, Teodora BaníkaÚvodné slovo k výstave: PhDr. Ľudmila Peterajová
     BRATISLAVA V MAĽBE, 26. september 1997
Vystavujúci umelci: Anastázia Bendželová, Dezider Castiglione, Kveta Fulierová, Yvonna Hanáková, Stanislav Harangozó, Soňa Herényiová, Svetlana Kolesárová, Július Koller, Tomáš Krčméry, Ľudovít Križan, Eva Kyselicová, Eugen Lehotský, Zuzana Nemčíková, Jaroslav Rajchl, Antonín Smažil, Martin Tvrdoň, Jarmila Veľká, Uľjana Zmetáková
     SLOVENSKÁ GRAFIKA 40. A 50 ROKOV (20. storočia), 5. august 1997
Reprezentatívny výber z diel Ľudovíta Fullu, Dezidera Millyho, Oresta Dubaya, Štefana Cpina, Františka Studeného, Ernesta Zmetáka a ďalších umelcov
     ČASOVÉ SÚVISLOSTI, 20. jún 1997
Výber z tvorby Jarmily VEĽKEJ
     EUGEN NEVAN: KRESBY, GRAFIKY, 18. apríl 1997
Kurátorka výstavy: PhDr. Ľudmila Peterajová
     ZÁTIŠIE V MAĽBE, 7. február 1997
Vystavujúci umelci: Edita Ambrušová, Johana Ambrušová, Elvíra Antalová, Oľga Bartošíková, Elena Brestenská, Dezider Castiglione, Ivan Dulanský, Kveta Fulierová, Kveta Gandlová, Stanislav Harangozó, Tomáš Krčméry, Eva Kyselicová, Eugen Lehotský, Eugénia Lehotská, Magdaléna Lehotská, Karol Prudil, Antonín Smažil, Emília Urbanová, Jarmila Veľká, Renáta Vlachová
     DIALÓGY SNOV, 29. november 1996
Výber z diela akademickej maliarky Magdalény LEHOTSKEJ
     1. ZIMNÝ SALÓN GALÉRIE ARDAN pri príležitosti 5. výročia otvorenia galérie, 25. október 1996
Vystavujúci umelci: E. Brestenská, K. Gandlová, J. Kelemen, J. Lauko ml., J. Bezúrová, M. Vida, E. B. Linhartová, M. Mazamec, J. Mózer, R. a E. Žilíkovci, N. Golasová, J. Veľká, V. Plachý, A. Drahoš, N. Rappensbergerová, S. Herényiová, S. Harangozó, E. Lehotská
     Milan MAZANEC:Výber z tvorby, 6. september 1996
Maľba, kresba
     Kveta GANDLOVÁ: Výber z tvorby pri príležitosti životného jubilea (70), 24. máj 1996
Kurátorka výstavy: PhDr. Ľudmila Peterajová
     Z PALETY LEKÁROV – MALIAROV, 29. marec 1996
MUDr. Ladislav ŠIMUN: maľby a kresby
MUDr. Marián BATOVSKÝ: maľby
     Eugénia LEHOTSKÁ: GOBELÍNY, 17. november 1995
     Stanislav HARANGOZÓ: PASTELY / Alojz DRAHOŠ: BRONZOVÉ PLASTIKY, 8. september 1995
     SPÚTAVANIE, 16. jún 1995
Vaľby Sone HERÉNYIOVEJ
     PODOBY, 7. apríl 1995
Maľby Jarmily VEĽKEJ
     Naďa RAPPENSBERGEROVÁ, 25. november 1994
Výber z grafickej tvorby
     Elena BRESTENSKÁ, 23. september 1994
IN MEMORIAM - výber z tvorby posledných rokov
     Nina GOLASOVÁ / Vladimír PLACHÝ, 24. jún 1994
Výber z maliarskej tvorby
     Sprístupnenie výstavy diel Stanislava Harangozóa, Kvety Gandlovej, Mariána Vidu, Eleny Brestenskej a Jána Kelemena, 5. apríl 1994
     Ján MÓZER, 4. február 1994
Vernisáž výstavy obrazov
     MAĽOVANÉ DREVO, 26. november 1993
Maľby na dreve, drevené hračky, hlavolamy a drevené betlehemy Roberta ŽILÍKA a Edity ŽILÍKOVEJ
     NA POMAĽOVANIE, 4. a 5. november 1993
Vernisáž textilnej úžitkovej tvorby Kláry BRUNOVSKEJ
     Vernisáž výstavy malieb, kresieb a ilustrácií Milana MAZANCA, 3. september 1993
     Marián VIDA, 23. júl 1993
Výber z maliarskej a grafickej tvorby
     OSTROVY, 28. máj 1993
Vernisáž výstavy pastelov Evy BACHRATEJ – LINHARTOVEJ
     STRETNUTIE S ANJELMI, 2. apríl 1993
vernisáž výstavy malieb a grafík akademickej maliarky Jitky BEZÚROVEJ – MOŠKOVEJ
     Otto SZABÓ, 6. február 1993
Vernisáž výstav absolventa VŚVU, výber z grafickej a maliarskej tvorby
     Vernisáž výstavy Elena BRESTENSKÁ: KRESBA / Anna LAŠŠÁKOVÁ: KERAMIKA / Beata TARJÁNYIOVÁ: BYTOVÝ TEXTIL, 27. november 1992
     PIATOK 13., 14. november 1992
Vernisáž výstavy troch začínajúcich umelcov Daniela Ondruša, Martina Kováčika a Romana Valenta
     Juraj LAUKO, ml.: Výber z tvorby insitného maliara, 2. október 1992
     Vernisáž V-ATELIÉRU, 30. júl 1992
Vernisáž V-ATELIÉRU Jána Vaščáka z Tišnova (ČR), ktorý vo výbere predstavil diela umelcov, s ktorými galéria pravidelne spolupracuje
     Vernisáž GALERIE Z RUKY, 12. jún 1992
Vernisáž GALERIE Z RUKY Stanislavy Macháčkovej z Doubravníka (ČR), ktorá vo výbere predstavila diela moravských a českých umelcov, s ktorými galéria pravidelne spolupracovala
     Ján KELEMEN: Výber z grafickej tvorby a keramické plastiky, 22. máj 1992
Sprístupnenie výstavy akademického maliara Jána KELEMENA: Výber z grafickej tvorby a keramické plastiky
     Kveta GANDLOVÁ : Výber z tvorby, 23. marec 1992
Sprístupnenie výstavy akademickej maliarky Kvety GANDLOVEJ : Výber z tvorby
     Sprístupnenie výstavy krajinárskej tvorby maliarov..., 20. január 1992
Sprístupnenie výstavy krajinárskej tvorby maliarov: Eleny Brestenskej, Stanislava Harangozóa, Štefana Gerstnera; keramiky: Bernardíny Lunterovej a Mariána Polonského a grafiky Mariána Vidu
     Viktor VASARELY, 29. november 1991
výstava serigrafií a kinetických objektov zapožičaná z múzea Viktora Vasarelyhov Budapešti,
· na vernisáži premietanie audiovizuálneho pásma o živote a diele jedného z najväčších vtedy žijúcich umelcov
     Elena Brestenská: VÝBER Z TVORBY, 18. október 1991 a 25. október 1991
Slávnostné otvorenie GALÉRIE ARDAN výstavou akademickej maliarky Eleny Brestenskej: VÝBER Z TVORBY, sklomaľby, maľby na dreve a ďalšie
Design by PK Design - tvorba web stránok - optimalizácia pre vyhľadávače